Asmens duomenų apsauga - BDAR

Teikiama asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcija.

Asmens duomenų apsauga

Teisės specialistai atlieka tvarkomų asmens duomenų auditą, paruošia asmens duomenų tvarkymo dokumentus –

asmens duomenų tvarkymo taisykles, apsaugos politiką, vaizdo duomenų tvarkymo taisykles, duomenų tvarkymo veiklos įrašus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkas (sutikimo, nesutikimo formos), pranešimų ir atsakymų formas priežiūros institucijoms, duomenų subjektams, sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo. Atstovaujame įmonės interesus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje.