TEISINĖS KONSULTACIJOS

Teikiama teisinė (pirminė) konsultacija – 30 Eur. Teisės specialistai suteiks Jums teisinę informaciją, teisines žinias, sprendimo būdą susidariusioje situacijoje. Nukreips teisinga linkme priimant geriausią sprendimą.

Teisinės konsultacijos teikiamos šiose teisės srityse:

1) šeimos bylose – santuokos nutraukimas bendru sutarimu, nepilnamečių/pilnamečių vaikų išlaikymo klausimai, gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo klausimai, dėl teismo leidimo išdavimų paveldėti, parduoti nepilnamečio asmens vardu,

2) paveldėjimo bylose – dėl teismo leidimo išdavimo priimti/atsisakyti priimti palikimą nepilnamečio asmens vardu, dėl termino atnaujinimo palikimui priimti, dėl juridinio fakto nustatymo pradėjus faktiškai valdyti turtą,

3) intelektinės nuosavybės srityje – autorių teisių ir gretutinių teisių srityje – juridinių asmenų pavadinimų, prekės ženklų, domenų, dizaino, išradimų, geografinių nuorodų apsauga ir gynimo būdai, prekių ženklų, patentų registravimas ar tarpininkavimas juos registruojant nacionaliniu, bendrijos bei tarptautiniu lygiu,

4) konkurencijos teisės srityje – komercinių paslapčių, konfidencialios informacijos apsauga, nekonkuravimo sutartys, dėl darbuotojų perviliojimo, dėl prekių ir jų ženklų kopijavimo,

Teisinės konsultacijos teikiamos šiose teisės srityse:

5) darbo teisės klausimais – dėl darbuotojų atleidimo, netesybų, dėl kreipimosi į darbo ginčų komisiją,

6) reklamos teisės klausimais – dėl paslėptos,  lyginamosios, klaidinančios ir draudžiamos reklamos.

7) žiniasklaidos teisės klausimais – garbės ir orumo, dalykinės reputacijos pažeidimo, teisės į atvaizdą, reklamos, socialinės žiniasklaidos klausimais.

8) mados teisės klausimais – konsultuojame klientus teisiniais klausimais, susijusiais su mados, tekstilės, drabužių, galanterijos, avalynės, papuošalų ir kosmetikos pramone. Tai apima licencijų išdavimą, prekybą, platinimą ir franšizavimo sutartis dėl intelektinės nuosavybės, užimtumo ir darbo santykių, patentų registravimo, nekonkuravimo, konfidencialumo.