Viešųjų pirkimų administravimas

Vadovaudamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymu teikiame paslaugas tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams (dalyviams) norintiems dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Perkančiosioms organizacijoms

Padėsime sukurti viešųjų pirkimų teisinę bazę, parinksime pirkimo būdą, parengsime pirkimo dokumentus  – sutartis, technines sąlygas bei išvadas dėl jų atitikimo teisės aktams, paruošime procedūrinius dokumentus (raštus, protokolus ir kt.), konsultuosime įvairiais viešųjų pirkimų klausimais.

Tiekėjams (dalyviams)

Atliksime perkančiosios organizacijos vykdomo pirkimo  -sąlygų analizę, padėsime paruošti pasiūlymus pagal pirkimo dokumentų reikalavimus bei susirašinėjant su perkančiąja organizacija, konsultuosime dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose bei pateikiant pretenzijas, atstovausime atliekant pirkimo procedūras.