Konfidencialumo sutartis – dėl komercinių paslapčių, darbo užmokesčio, receptų

Šia sutartimi šalys patvirtina darbuotojo pareigą vadovautis Bendrovėje patvirtinta Komercinių paslapčių bei konfidencialios informacijos naudojimo tvarka, aptaria Darbuotojui taikomą atsakomybę už nustatytos tvarkos nesilaikymą.

15.00